Sırt Ağrısı Neden Olur?

Sırt Ağrısı Neden Olur?

Sırt ağrısı kişinin yaşam kalitesini azaltan, sürekli yorgun hissetmesine neden olan ve iş performansını azaltabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Sırt ağrılarının büyük kısmı kalıcı ve ciddi hastalıklardan değil de basit ve tedavi edilebilir durumlardan kaynaklanır. 

Sırt ağrısı kadınlarda, erkeklere oranla daha çok görülür. Bunun altında pek çok farklı neden vardır. Ev hanımlarının gün içerisinde evlerindeki aktiviteleri bu nedenler arasında ilk sıralarda yer alır. Hamilelik ve emzirme döneminde sırt ağrılarının ortaya çıkması ya da artması söz konusu olabilir. Bu dönemlerde sırt ağrısı tedavi edilmediği takdirde rahatsızlık artabilir ve kronikleşebilir. Erkeklere kıyasla kadınlarda masa başı çalışma oranı ya da tüm beden yerine yalnızca kolları kullanarak çalışma oranı daha yüksek olduğundan sırt ağrıları yaşanması olasılığı artar.

Ergenlik ve adolesan dönemlerinde kızlarda sırt ve genel omurgaya ilişkin duruş bozukluklarına daha sık rastlanır. Duruş bozukluklarının düzeltilmemesi ilerleyen dönemlerde skolyoz ve kifoz gibi kalıcı omurga sorunları yaşanmasına neden olabilir. Özellikle bu dönemde spor faaliyetlerinden uzak kalınması sorunu olumsuz yönde etkileyebilir. Adolesan dönemde düzenli yürüyüş programları da olsa sportif faaliyetlerde bulunmak düzeltici ve koruyucu bir görev üstlenebilir.

Uzun sürelerle eğri bir pozisyonda oturmak, kollar havada olarak uzun süre çalışmak, hava akımı olan yerde kalmak, uzun süre ayakta kalmak, özellikle terliyken klimaya ve vantilatöre maruz kalmak sırt ağrısına neden olan etkenler arasında sayılabilir. Bu tür durumlar daha şiddetli ve daha inatçı bir sırt ağrısı sebebi olan miyofasiyal ağrıya yol açabilir. Söz konusu hastalık çok şiddetli ve dayanılmaz ağrılara neden olabilmekle birlikte uygun tedavi programı sayesinde tamamen düzelebilir. Sırt ağrısına neden oan hastalıkların başında gelir. En etkili tedavi yöntemlerinin başında ise kuru iğne tedavisi gelir. 

Kadınlarda özellikle menopoz sonrası dönemde osteoporoz olarak da bilinen kemik erimesinin ortaya çıkması sırt ağrılarının önemli bir nedenidir. Bununla birlikte osteoporozun sırt ağrısına neden olması ancak belirli düzeyde kemik kaybı yaşanmasına bağlıdır. Kemik kitlesinde hafif azalma olarak da bilinen osteopeni, mutad olarak sırt ağrılarına neden olmasa da sırt ağrısına neden olan farklı etkenlerle bir araya gelebilir.

Sırt Ağrısı Çeşitli Nedenlerden Kaynaklanabilir

Boyun ve bel bölgesine ait hastalıkların doğrudan ya da dolaylı olarak sırt ağrısına neden olması mümkündür. Boyun ve bele ait özellikle bel ve boyun fıtığı, bel ve boyun kireçlenmesi, bel ve boyun zorlanması ya da incinmesi gibi mekanik problemlerin aynı şekilde mekanik olarak sırt bölgesini etkilemesi sonucu doğrudan sırt ağrısına sebep olabilirler. Bel ve boyun problemlerinin sırtta yaptığı yansıma ağrıları dolaylı sebep olmaya örnek olarak verilebilir. Ağrının esas kaynağı farklı bir yer olmasına karşın sinir-duyu iletim yollarının ortak olması nedeniyle farklı bölgede de ağrı varmış gibi hissedilmesi yansıma ağrı olarak adlandırılır.

Sırt ağrısının diğer bir nedeni omurganın iltihabi ve enfeksiyöz hastalıklarıdır. Tüm sırt ağrıları içinde en nadir görülen sebepler olmakla birlikte ciddi tedaviler gerektirirler. Bunlar arasında ilk sırada Brucella ve Tüberküloz yer alır. İkisinde de kemik tutulumu ve sürekli, şiddetli bir ağrı görülür. Vertebralar arası disk iltihabı da şiddetli sırt ağrısına neden olabilir. Diskitin sebebi tüberküloz ya da vücuttaki farklı bir odaktan yayılan dirençli bir organizma olabildiği gibi uygun antibiyotiklerle ve uzun süreli istirahatlerle tedavi uygulanabilir. 

Çok sık görülmemesine karşın sırt bölgesine ait fıtıklar da sırt ağrısına neden olabilir. Genellikle cerrahi tedaviyi gerektiren sorunlar değildirler. Ön ve arka planda bakıldığında görülen omurga eğriliği olan skolyoz da sırt, bel ve boyun ağrısına yo açabilir. Skolyoz vakalarında omurga sola ya da sağa “C” veya “S” şeklinde eğriliğe sahiptir. Gerçek skolyozda bu eğriliğe omurda zincirinde burgu şeklinde dönmenin de eşlik etmesi mümkündür. Ayrıca sırtta simetrik olmayan bir kamburluk oluşabilir. Hafif durumlar çıplak gözle fark edilmediğinde röntgenlerle tespit edilebilir. İleri durumlarda hasta ve hekim durumu kolayca fark edebilmektedir.

Sırt Ağrısı Nasıl Tedavi Edilir?

Sırt ağrısı kadınlarda ve erkeklerde farklı yaş gruplarında görülebilse de genellikle 65 yaş üzerinde sırt ağrıları daha sık ortaya çıkar. Çoğu sırt ağrısı birkaç gün ya da hafta içinde düzelir. Herhangi bir hastalığın eşlik etmediği, iyi huylu sırt ağrıları basit önlemlerle gerilemezse basit ağrı kesicilerle ve kas gevşeticilerle tedavi edilebilir.  Kronik sırt ağrılarına neden olan en önemli etkenler arasında ilk sırada iş stresi ya da kronik stres gelir.

Herpes Zoster enfeksiyonundan sonra görülen zona ağrısı ya da diyabet gibi metabolik bozuklukların neden olduğu nöropatik karakterli ağrılar daha güçlü ağrı kesicilerin kullanımını gerektirebilir. 

Hastanın ilaçla tedaviye yanıt vermemesi halinde triger nokta enjeksiyonları, faset eklem enjeksiyonu, epidural steroid enjeksiyonu ve botoks enjeksiyonu gibi girişimsel yöntemlerin uygulanması mümkündür. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Open chat
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?