Boyun Ağrısı Tedavisi

Boyun Ağrısı Tedavisi

boyun ağrısı tedavisi

Boyun baş ve gövde arasındaki bağlantıyı sağlamakla kalmaz aynı zamanda başın ağırlığını taşır. Diğer yandan dengenin sağlanmasında önemli rol üstlenen bir omurga bölümü olarak tanımlanabilir. Bu nedenle omurganın en hareketli ve en çok yük taşıyan bölümü boyundur. Bunun doğal bir sonucu olarak da travmaya en çok maruz kalan bölüm olma özelliğine sahiptir.

Boyun ağrısı servikal omurga olarak bilinen ve başın altındaki omurgada ya da çevresinde ortaya çıkan ağrıdır. Boyun ağrısı birçok farklı yaralanma ve tıbbi durumun ortak bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Eksenel boyun ağrısı çoğunlukla boyunda hissedilmekte olup radiküler boyun ağrısı omuzlar ve kollar gibi diğer bölgelere sıçrayabilir. Aynı şekilde boyun ağrısı akut ya da kronik olabilir. Boyun ağrısı tedavi edilmediği takdirde kişinin günlük aktivitesini etkileyebilir ve yaşam kalitesini bozabilir.

Boyun Ağrısı İçin Fizik Tedavi Neden Yapılır?

Boyun ağrısı yaş almaya bağlı olarak servikal omurgada artan dejenerasyonlara, kas gerilmelerine ve kas spazmına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Diğer boyun ağrısı nedenleri arasında yaşla birlikte ortaya çıkan kıkırdak ve eklem aşınmaları, genel yaralanmalar ve sinir sıkışmaları sayılabilir.

Servikal omurgada ve çevre dokularda ortaya çıkan dejenerasyon, kronik travma ve kireçlenme gibi nedenlere bağlı olarak doku hasarları ve inflamasyon meydana gelebilir. Aynı zamanda boyun kas dokularında ortaya çıkan gerilmeler ve spazmlar boyun ağrısına yol açabilir. Genellikle C4-C6 arasındaki bölgeler boyun ağrısına en çok neden olan bölgelerdir.

Boyun ağrısı fizik tedavi yöntemleri boyun ağrısının giderilmesi amacıyla uygulanır. Hastalar boyun ağrısı fizik tedavi uygulamalarından önemli ölçüde fayda görmekle birlikte duruş bozukluklarının düzeltilmesine yönelik önlemler alınması ihmal edilmemelidir.

Boyun ağrısının akut döneminde; birkaç gün süreyle istirahat edilmesi, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar alınması söz konusu olur.

Ayrıca TENS, sıcak uygulama, ultrason, interferans, traksiyon, hilterapi, bantlama ve masaj gibi çeşitli fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ile etkili sonuçlar elde edilebilir.

Tetik nokta enjeksiyonları, nöralterapi ve manüplasyon uygulamaları da boyun ağrısı tedavisi kapsamında uygulanabilir. Akut dönemde yumuşak bir boyunluk ile immobilizasyon da tercih edilebilir. Ancak boyunluk uygulama süresinin kısa tutulması gerekliliği bu aşamada göz ardı edilmemelidir.

Boyun Ağrısı Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

Birçok nedene farklı olarak oluşabilen boyun ağrısının etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için sorunun altında yatan nedenin doğru tespit edilmesi temel kuraldır.

Boyun ağrısı tedavisi için yalnızca reçeteyle alınabilen ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlarla trisiklik antidepresanların kullanılması söz konusu olabilir.

Boyun ağrısı fizik tedavi kapsamında doğru duruş ve boyun güçlendirme egzersizleri hakkında hasta bilgilendirilir. Ağrının hafifletilmesi ve tekrarlamasının önlenmesi için buz, ısı, elektrik stimülasyonu ile diğer tedavilerden yararlanılabilir.

TENS olarak da adlandırılan deri altı elektriksel sinir stimülasyonu tedavisinde ciltteki ağrılı alanların yakınındaki elektrotlar aracılığıyla ağrıları giderebilecek küçük elektriksel darbeler yaratılır.

Boynu destekleyen yumuşak bir boyunluk kullanılması boyundaki yapılara yapılan baskının azaltılması yoluyla ağrının giderilmesinde önemli bir rol üstlenir. Bununla birlikte yumuşak boyunlukların bir seferde 3 saatten fazla ya da 1 ila 2 haftadan uzun süreyle kullanılmamasına özen gösterilmelidir.

Boyun ağrısı tedavisi için sinir kökleri yakınında, servikal omurganın kemiklerinde yer alan küçük faset eklemlerine ya da boyundaki kaslara ağrının giderilmesi amacıyla kortikosteroid ilaçların enjekte edilmesi gündeme gelebilir.

Ameliyat nadiren ihtiyaç duyulmakla birlikte sinir kökünün ya da omurilik sıkışmasının azaltılması için bazı durumlarda tek seçenek haline gelebilir.

Boyun Ağrısı Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Boyun ağrısı tedavisi son derece yaygın olarak görülen boyun ağrısından etkilenen kişiler için uygundur. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen boyun ağrısının görülme sıklığı yaşla birlikte artar.

Boyun ağrısı şu nedenlere bağlı olarak gelişebilir:

Yaşlanma: Osteoartrit ve spinal stenoz gibi dejeneratif durumlar yaş almayla birlikte boyun ağrısına neden olabilir. Zaman içinde spinal disk dejenerasyonu ile fıtıklaşmış bir disk ya da sinir sıkışması ortaya çıkabilir.

boyun ağrısı tedavisi kimler için uygundur

Yaralanma: Boynun ya da başın ani ve zorlamalı hareketinden kaynaklanan travma ve kamçı darbesi olarak adlandırılan ters yönde geri tepme ağrıya ve acıya neden olabilir. Boyundaki omurilikte yer alan bağlar, omur eklemleri, kaslar, diskler ve sinir kökleri travma yaralanmasından etkilenebilir.

Zihinsel stres: Gerginlik nedeniyle boyun kaslarının sıkılması çoğu zaman boyun ağrısına ve sertliğine neden olabilir.

Fiziksel zorlanma: Tekrarlayan eylemler ya da yorucu faaliyetler sırasında boyun kaslarının aşırı kullanılması sertlik ve ağrıya yol açabilir.

Omurga dengesini etkileyen durumlar: Uzun süre oturur pozisyonda kalmak, bilgisayar kullanımına uzun saatler boyunca devam etmek, fazla kilolu olmak ve zayıf karın kaslarına sahip olmak gibi etkenler omurga duruşunu etkileyerek boyun ağrısı gelişmesine katkıda bulunabilir.

Diğer etkenler: Nadir olmakla birlikte tümörler, kistler, çeşitli kitleler, menenjit, kanser ve romatoid artrit boyun ağrısına neden olabilir.

Boyun Ağrısı Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

boyun ağrısı tedavisi hangi hastalıklara iyi gelir

Boyun ağrısı tedavisi çeşitli nedenlerden kaynaklanan boyun ağrılarının giderilmesi amacıyla uygulanabilir. Bu sayede kişinin yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir.

Boyun ağrısı genellikle fiziki aktiviteye bağlı olarak artan ve istirahat ve sıcak kompres sonucu geçen bir ağrıdır. Genellikle künt tarza bir ağrı olmakla birlikte bıçak kesiği gibi ağrılar da hissedilebilir.

Boyun ağrısı sırt bölgesine, omuz çevresine, başın arka kısmına, kolun ve göğsün ön kısmına yayılabildiği gibi dengesizlik, ellerde uyuşma ve baş dönmesi de boyun ağrısına eşlik edebilir.

Boyun Ağrısı Tedavisi Sonrası İyileşme Süreci Nasıl Olur?

Boyun ağrısının en önemli nedenlerinden biri duruş bozukluğudur. Uygun oturma, yatma ve yürüme amacıyla postür düzenlemelerinin yapılması sayesinde boyun ağrısının giderilmesi mümkün olabilir. Uyku sırasında kullanılan yastık yüksekliği de boyundaki kasları etkileyeceğinden uygun yükseklikte yastık kullanmaya özen gösterilmelidir. Televizyon, tablet, bilgisayar gibi aletlerin kullanımı sırasında boynun aşırı şekilde öne eğilmesinin önlenmesi için ekranın baş hizasında bulunmasına dikkat edilmelidir. Kasların kuvvetlenmesi kas yorgunluğuna bağlı olarak gelişen ağrıların şiddetini ve sıklığını azaltacağından düzenli olara egzersiz yapılması ihmal edilmemelidir.

Randevu Alın

Blog Yazılarımız

Open chat
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?